Kilimo Ajira - Cover Cropping

  • Sharebar
Audio Clip: 
Description: 

Hii leo, kwa ushirikiano na shirika la kilimo la Biovision Africa Trust, tutaangazia jinsi ya kuimarisha rotuba shambani kupitia utaratibu wa Crop Rotation, Soil Testing na Cover cropping. Hii ni hali ya mkulima kubadilisha aina ya mmea anayopanda katika shamba lake kila msimu.

Duration: 
13:46

Comment Using Disqus